RoskildeBio.Nu

Generalforsamling mandag d. 28 juni kl. 19

OBS: i år holder vi vores generalforsamling virtuelt 

Linket til generalforsamlingen finder du i den mail som alle medlemmer har modtaget fra foreningen.


Dagsorden er i følge foreningens vedtægter:
(vedtægter og referat fra den seneste generalforsamling findes på denne hjemmesiden på siden "Om")

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Bemærkninger til dagsordenen
Ad 1:
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå en dirigent.
Ad 2:
Formanden vil på generalforsamlingen fremlægge bestyrelsens beretning.
Ad 3:
Revideret regnskab vil blive præsenteret og gennemgået af foreningens kasserer på generalforsamlingen.
Regnskabet vil i efterfølgende kunne finde på vores hjemmeside roskildebio.nu.
Ad 4:
Formanden vil på generalforsamlingen gennemgå foreningens planlagte aktiviteter og
kassereren vil fremlægge et budget.

Ad 5:
Der kan indsendes forslag til generalforsamlingen på
forslag@roskildebio.nu
Forslag skal i henhold til vedtægterne fremsendes senest den. 18. juni 2020.

Ad 6:
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingent for hele året 2021 fastholdelse som i 2020 og
udgør dermed 125 kr. for hele 2021

Ad 7:

Iflg. Vedtægterne består bestyrelsen af 5-7 medlemmer.

Følgende personer blev valgt til bestyrelsen i 2020:

Jens Otto Kjærum
Carsten Fich
Elin Jørgensen
Peter Steen Andersen
Per Hougaard Rasmussen
Laila Olsen
Suppleant: Else Vinæs

I 2021 er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Jens Kjærum
Carsten Fich
Jens Kjærum og Carsten Fich modtager gerne genvalg.
Desuden har Laila Olsen og Else Vinæs valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.
Det betyder, at der minimum skal vælges en ny suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen har tilsagn fra et medlem men modtager gerne flere kandidater.


Ad 8:
Brian Dennis er på valg i år og modtager gerne genvalg.
Karin Mejding er revisorsuppleant og modtager gerne genvalg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Jens Kjærum (formand), Elin Ellegaard Jørgensen (næstformand), Charlotte Vinther (kasserer),
Per Hougaard Rasmussen, Carsten Fich og Peter Steen Andersen.

 

Hvis du hungrer efter gode filoplevelser, kan vi i RoskildeBio.nu på det kraftigste anbefale at finde rigtig gode film og se dem hjemme - på pc eller Smart Tv. Et par gode links:


Filmstriben: Gratis film af mange forskellige slags. Log på med den kode, du benytter til lån på biblioteket. Hver bruger kan se tre film pr. måned. Specielt sidst på måneden kan det dog ske, at Roskilde Kommunes filmkvote er opbrugt.

https://fjernleje.filmstriben.dk/


Grand Hjemmebio: Her kan du købe adgang til de film, der distribueres og vises i Grand i København. Da vi som forening har et tæt samarbejde med netop Grand, er der en "risiko" for, at vi i fremtiden vælger en af netop de film, der er tilgængelige på Grand Hjemmebio til visning i RoskildeBio.nu.

https://www.grandhjemmebio.dk/Du kan melde dig ind i foreningen ved at klikke på Meld dig ind. Herved støtter du initiativet. 
Medlemmerne er de første, der får mail om vores aktiviteter og forestillinger.

Du kan også skrive dig på vores mailliste, så får du nyhedsmail, men er ikke medlem.

Følg RoskildeBio.nu på Instagram og på Facebook