RoskildeBio.Nu

Roskilde 

Bio.nu

Et Roskilde-borgerinitiativ med vision om at etablere en ”smal” biograf med kvalitetsfilm i selskab med andre borgere.


Initiativet er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft.


Du kan melde dig ind i foreningen ved at klikke på Meld dig ind. Herved støtter du initiativet. 
Medlemmerne får mail om vores aktiviteter og forestillinger - først.

Du kan også skrive dig på vores mailliste.
Så du får nyhedsmail, men er ikke medlem.
Følg os også på Facebook og Instagram.
Generalforsamling for medlemmer

Mandag den 24. august 2020 kl. 19
Sankt Hans Have


Program

 1. Generalforsamling - Dagsorden iflg. vedtægterne
 2. Drøftelse og ideer til foreningens fremtidige virke

Vi forventer at slutte ca. kl. 20.

 

Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du vil være sikker på en plads (begrænset pga. corona), så meld dig til på mailadressen: gf@roskildebio.nu , skriv navn og/eller medlemsnummer.

.

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter


(Se Vedtægter og referat fra den stiftende generalforsamling)


 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
  a. Forslag til justering af vedtægternes paragraf 2.
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt


Forslag til generalforsamlingen kan indsendes på

forslag@roskildebio.nu


Forslag skal i henhold til vedtægterne være indsendt
senest den 14. august 2020.


Bestyrelsen

Jens Kjærum (formand),  Elin Ellegaard Jørgensen (næstformand), Charlotte Vinther (kasserer), Christian Abildgaard Hansen (sekretær) og Carsten Fich, Peter Steen Andersen.

Suppleanter: Per Hougaard Rasmussen og Else Vinæs. 

© Copyright. All Rights Reserved.

RoskildeBio.nu


CVR: 40595082

Kontaktperson

Jens Kjærum
info@roskildebio.nu